תקנונים > 

תקנון הרשמה לנופשים בחו"ל

תקנון הבהרה לפני הרשמה לנופש / טיול קבוצתי מאורגן בחו"ל

1.    כללי

1.1.  פרסום הנופש / הטיול נעשה כשירות בלבד וללא כל אחריות מצד חדר תרבות, ועד ומועצת העובדים ו/או הנהלת החברה באשר לתוכן הפרסומים או כל עניין אחר הכרוך בהם.

1.2.  אין לראות בפרסום הרצ"ב המלצה כלשהי לביצוע העסקה ועל כן מומלץ בטרם רכישת העסקה, על פי הפרסום הרצ"ב, לבצע השוואת מחירים ובדיקה מקיפה אחרת של התנאים השונים של העסקה.

2.    המחיר
המחיר הוא מחיר קבוצתי המותנה במינימום משתתפים ועלול להשתנות במידה ומספר המשתתפים יקטן ו/או משיקולים אחרים של החברה המבצעת.
מודגש כי אין מחויבות כלשהי כי מחיר העסקה הסופי יהיה הזול ביותר.

3.    ביטולים
יגבו דמי ביטול בהתאם להסכם עם החברה המבצעת ולפי התנאים המקובלים (יפורסם בכל נופש / טיול קבוצתי בנפרד).

4.    שעות טיסה
לוח הטיסות כפוף לתנאי "מנהל התעופה האזרחי", יתכנו שינויים בשעות הטיסה שנקבעו ופורסמו, וכמו כן ביטול כלל הטיסה.

5.    הרשמה ותשלום
ביצוע ההרשמה ותשלום עבור העסקהיעשה בחדר תרבות לאחר שהנרשם קרא והבין את תנאי תקנון זה, והתקנון המפורט והמלא של החברה המבצעת.

6.    אישור וחתימה
ביצוע רכישה בעקבות הפרסום מהווה אישור ו/או הסכמה מצדי שאכן בדקתי והשוויתי  את המחיר ושאר התנאים מול חברות אחרות, ולפיכך המחיר ו/או העסקה מתאימים.

לחתום מטה מעל לכל ספק אין לי ולא יהיו לי (ולמשתתפים הנוספים שרשמתי) טענות בגין כל התנאים הכלולים בעסקה כפי שפורסמו.

יעד הטיול / נופש : _______________   
תאריכי הטיול / נופש: ________________
  


שם הנוסע: _________________     
חתימה: __________________

 הערה: כאמור אין בתקנון זה לגרוע / להוסיף מתנאי התקנון המפורט והמלא של החברות המבצעות.

 בניית אתריםבניית אתרים 
                              כל הזכויות שמורות לקבוצת בזן  2016©