תקנונים > 

תקנון הרשמה לנופשים בארץ

תקנון הבהרה לפני הרשמה לנופש/טיול קבוצתי מאורגן בארץ

 1.    כללי

‏א.    פרסום הנופש/הטיול נעשה כשרות בלבד וללא כל אחריות מצד חדר תרבות, ועד ומועצת העובדים ו/או הנהלת החברה באשר לתוכן הפרסומים או כל עניין אחר הכרוך בהם.

‏ב.     אין לראות בפרסום הרצ"ב המלצה כלשהי לביצוע העסקה.

ועל כן מומלץ בטרם רכישת העסקה על פי הפרסום הרצ"ב לבצע השוואת מחירים ובדיקה מקיפה אחרת של התנאים השונים של העסקה.

2.       המחיר
מודגש כי אין מחויבות כלשהי כי מחיר העסקה הסופי יהיה הזול ביותר.

3.       ביטולים
יגבו דמי ביטול בהתאם להסכם עם החברה המבצעת ולפי התנאים המקובלים.
                  

4.       הרשמה
הרשמת עובדים כפופה לתקנון החברה לנופש קבוצתי המתוקצב ע"י החברה.

5.       הרשמה ותשלום
ביצוע ההרשמה ותשלום עבור העסקה יעשה בחדר תרבות לאחר שהנרשם קרא והבין את תנאי תקנון זה ואת התקנון המפורט והמלא של החברה המבצעת.אישור וחתימה

ביצוע רכישה בעקבות הפרסום מהווה אישור ו/או הסכמה מצדי שאכן בדקתי והשוויתי  את המחיר ושאר התנאים מול חברות אחרות, ולפיכך המחיר ו/או העסקה מתאימים.

לחתום מטה מעל לכל ספק אין לי ולא יהיו לי (ולמשתתפים הנוספים שרשמתי) טענות בגין כל התנאים הכלולים בעסקה כפי שפורסמו.

 

יעד הטיול / נופש : _______________   
תאריכי הטיול / נופש: ________________

           

שם הנוסע: _________________      חתימה: __________________

 

 

הערה: כאמור אין בתקנון זה לגרוע / להוסיף מתנאי התקנון המפורט והמלא של החברות המבצעות.

 

 בניית אתריםבניית אתרים 
                              כל הזכויות שמורות לקבוצת בזן  2016©